Haber

AYM’den isim değişikliği davalarında ‘gazete ilanı’ kararı

Anayasa Mahkemesi (AYM), “isim değiştirme” davaları için kritik bir karar aldı.

T24’ün haberine göre 1926’da İsviçre’den alınan Türk Kanunu Medenisi’nin 26. maddesinde de aynen yer alan “ilan” ibaresi, 98 yıl sonra Anayasa’ya aykırı olduğu gerekçesi ile iptal edildi.

Maddeyi, isim değiştirme talebiyle Küçükçekmece 5. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılan dava üzerinden değerlendiren AYM “ilan” ibaresinin Anayasa’da düzenlenen “özel hayatın gizliliği ve hak arama hürriyetine dair temel hak ve özgürlükler ile bağdaşmadığı” kanaatine vardı.

22 Şubat 2024’te oybirliği ile aldığı kararda, kanundaki ibareyi iptal eden AYM kararında, mevcut kanun hükmündeki yalın “ilan” ibaresi ile ilanın kapsamının ne olacağı, bu bağlamda ilanda kişisel veri niteliğindeki hangi bilgilere yer verileceği, ilanın şekli ve usulü konusunda herhangi bir düzenleme yapılmadığına ve kanunda sadece isim değişikliğinin ilan edileceği belirtilmiş olmasına karşın ilanda yer alacak bilgilerin neler olduğuna, bu bilgilerin kapsamının keyfîliğe izin vermeyecek şekilde belirli ve öngörülebilir olmasını sağlayacak kanuni güvencelere yer verilmediğine vurgu yaptı.

Kanundaki, “…ve ilân…” ibaresinin iptal edilmesi nedeniyle doğacak hukuksal boşluğun kamu yararını ihlal edecek nitelikte görülmesi sebebi ile iptal hükmünün, kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasından başlayarak 9 ay sonra yürürlüğe girmesine karar verildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), bu süre içinde herhangi bir yasal düzenleme yapmaz ise sürenin bitiminden itibaren isim değişikliği davalarında artık gazete ilanı yapılmayacak.

(HABER MERKEZİ)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu